Friends of Haydom volgen:

Op 10 november 2017 hebben Koen Vliegenthart, Cees Rustenhoven en Jonas Rosenstok de stichting Friends of Haydom Netherlands opgericht. De vriendenstichting heeft als doelstelling het werven van fondsen voor Haydom Lutheran Hospital.
Op dit adres komt binnenkort een functionele website voor de stichting. Je kunt nu alvast bovenaan deze pagina je emailadres invullen om voortaan updates te ontvangen.

Vul hier je emailadres in om je voor de nieuwsbrief aan te melden:

Friends of Haydom Netherlands heeft de ANBI status. Onderstaande informatie dient ter ondersteuning van de ANBI status van de stichting.

Naam van de stichting: Stichting Friends of Haydom Netherlands
RSIN nummer: 858118348
Postadres: ’s-Gravenweg 400, 2905 LC Capelle aan den IJssel
Bankrekening NL89INGB0008141277 t.n.v. Stichting Friends of Haydom NL te Capelle a/d IJssel

Website: www.haydom.nl
Email adres (algemeen): vrienden@haydom.nl
Email adres (vragen ANBI): penningmeester@haydom.nl

Bestuurders:
Jonas Rosenstok (voorzitter)
Cees Rustenhoven (secretaris)
Koen Vliegenthart (penningmeester)

Beleidsplan 2017-2019:
Beleidsplan 2017-2019:
De stichting Friends of Haydom Netherlands heeft tot doel om fondsen te werven voor Haydom
Lutheran Hospital (HLH). Dit is een ziekenhuis op het platteland van Tanzania met ongeveer 425
bedden. Tot nu toe werd HLH voornamelijk gesteund door Noorse organisaties maar deze
organisaties zijn hun ondersteuning aan het verminderen. Het hierdoor onstane gat in de begroting
zal leiden tot een forse vermindering van de diensten die kunnen worden geleverd door HLH.
Aangezien het ziekenhuis in een van de armste gebieden van Tanzania is gevestigd is het volgens de
stichting erg onwenselijk dat dit gaat gebeuren. Vandaar dat middels de stichting geprobeerd wordt
om fondsen te werven om dit gat te dichten.
De fondswerving zal gedaan worden op de volgende manieren:
via kontakten met vermogensfondsenvia ziekenhuizen en zorgorganisaties in Nederlandvia andere stichtingen die hulp kunnen geven op specifieke gebieden binnen de gezondheidszorgdoor publieksactiesVerwacht wordt om jaarlijks zo’n 15.000 – 25.000 Euro te kunnen bijdragen aan het ziekenhuis.

Financiële verantwoording:
De stichting is opgericht in november 2017, derhalve zal de eerste financiële verantwoording gedaan
worden in het eerste halfjaar 2018.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden
wel vergoed.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2017Jaarverslag 2018Jaarverslag 2019Jaarverslag 2020

ANBI PAGINA HAYDOM LUTHERAN HOSPITAL
Naam en adres van de organisatie:

REGISTERED OFFICE:
Haydom Lutheran Hospital
P.O. Box 9000
Haydom, Manyara
Tanzania

Vertegenwoordiging in Nederland:
Stichting Friends of Haydom Netherlands,
Koen Vliegenthart
’s-Gravenweg 400
2905 LC Capelle aan den IJssel
Tel. 010-8445501 / 06-54273323
email koen@vliegenthart.org

CONTACTS IN TANZANIA
Phone: +255(0)27 2533194/5
Mobile: +255784 550041
Email: post@haydom.co.tz
Website: www.haydom.or.tz

RSIN nummer 8256.64.238

Doelstelling van Haydom Lutheran Hospital:
Het verlenen van zowel poliklinische als klinische zorg in de regio Manuyara. Dit wordt gedaan vanuit het ziekenhuis gelegen in Haydom. Het verzorgingsgebied is een regio met zo’n 2 miljoen inwoners. Het ziekenhuis verleent tweede lijns zorg en heeft 450 bedden. Meer informatie hierover in het jaarverslag.
Het beleid van het ziekenhuis is het verbeteren van de dienstverlening zodat de kwaliteit van de zorg verbetert. Daarnaast is het streven om de gezondheidszorg betaalbaar te houden ook gezien de armoede die heerst in dit gebied. Ook hierover meer in het jaarverslag.
Het hoogste orgaan in de leiding van het ziekenhuis is de Board. Een overzicht van de Boardmembers is opgenomen in het jaarverslag. De Boardmembers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten.
Door de Board wordt een directeur (Managing Medical Director, MMD) benoemd. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door de Board, hierbij rekening houdend met de door de overheid aangegeven richtlijnen voor beloning in de gezondheidszorg in Tanzania.
Momenteel is de MMD dhr. Paschal Mdoe.
Voor een overzicht van de activiteiten alsmede het financiële jaarverslag verwijzen wij naar het jaarverslag in de bijlage.

Jaarverslagen
Jaarverslag 2019