Friends of Haydom volgen:

Welkom op de website van de stichting Friends of Haydom Netherlands!
Doel van de stichting is het ondersteunen van Haydom Lutheran Hospital in Tanzania.
Dit ziekenhuis is in 1955 opgericht door de Lutherse kerk van Noorwegen en daarna overgegaan naar de Lutherse kerk van Tanzania. Het is een ziekenhuis met 420 bedden, zo’n 10 dokters en een verzorgingsgebied van 2 miljoen mensen.
Het ligt ruim 300 kilimeter (5 uur rijden) ten zuidwesten van Arusha. Arusha wordt ook wel de “safari-capital” genoemd omdat alle safari’s voor noord Tanzania van hieruit georganiseerd worden. Het ligt anderhalf uur rijden van Kilimanjaro Airport.
Het ziekenhuis ligt dus in Haydom en dat is maar een klein dorp, met zo’n 4.000 inwoners. Haydom is ontstaan vanwege het ziekenhuis. Voordat het ziekenhuis er werd gesticht was het een ruig bos. Het is een ziekenhuis met “regional referral status” wat betekent dat er in het enorme gebied wat bediend wordt wel gezondheidscentra en districtsziekenhuizen zijn maar als het een beetje ingewikkeld wordt dan worden de mensen doorgestuurd naar dit ziekenhuis. Het ligt op de grens van de provincies Manyara en Singida. Singida is de op twee na armste provincie van Tanzania. Het gemiddelde inkomen ligt hier op zo’n 1.000 Euro per jaar.
De functie van de stichting Friends of Haydom Netherlands is om fondsen te werven voor het ziekenhuis, daarnaast ook het uizenden van vrijwilligers en het begeleiden van co-assistenten die in Haydom hun coschap willen doen.

Vul hier je emailadres in om je voor de nieuwsbrief aan te melden:

Haydom is een goede plek voor het doen van je coschap als je die in een tropische omgeving wil doen. Het is interessant om te zien wat voor ziektebeelden hier zijn, en hoe anders alles gaat dan in een westers land.
In 2022 waren er 61 co-assistenten waarvan 29 uit Nederland: 17 uit Rotterdam, 5 uit Amsterdam, 4 uit Utrecht, 1 uit Leiden en 1 uit Groningen. De studenten blijven gemiddeld zes weken in Haydom. Voor 2023 worden meer co-assistenten verwacht aangezien begin 2022 de Covid nog parten speelde.
Er zijn afspraken gemaakt met verschillende universiteiten in Nederland:
EMC Rotterdam
Amsterdam UMC
LUMC Leiden
UMC Utrecht
Maastricht University
Uiteraard zijn ook studenten van andere universiteiten welkom.
Neem contakt op met expats@haydom.co.tz als je er ook over denkt om je coschap in Haydom te gaan doen! Doe wel op tijd je boeking want er komen veel aanvragen binnen en de capaciteit is beperkt.
Op de website haydom.or.tz kan je meer informatie vinden over coschappen.

Haydom maakt graag gebruik van gespecialiseerde vrijwilligers, met name op sommige gebieden waarvan de kennis uit Europa erg welkom is. We denken hierbij aan ICT, techniek, maar natuurlijk ook ervaren specialisten die hun kennis en ervaring willen delen met dit ziekenhuis. Ook voor een gepensioneerde specialist die bij voorbeeld een jaar in Haydom wil werken is heel welkom.
Als wij als stichting de vrijwilliger uitzenden, dan kunnen we regelen dat de kosten van de uitzending door onze stichting worden betaald, mits de vrijwilliger zelf er voor zorg draagt dat er voldoende giften binnenkomen om deze kosten te dekken. Denk hierbij aan reiskosten, visumkosten e.d. Dit heeft als voordeel dat de giften fiscaal aftrekbaar zijn, binnen de door de belastingdienst gestelde grenzen.
Op de website www.haydom.or.tz is meer informatie te vinden of mail naar vrienden@haydom.nl voor meer informatie.

Het ziekenhuis is gestart in 1955, toen met een paar gebouwtjes. Inmiddels is het uitgegroeid tot een behoorlijk complex.

Haydom jaren 70
Haydom 2013

De gebouwen uit 1955 zijn nog steeds in gebruik, maar voldoen totaal niet meer aan de eisen die de huidige tijd stelt. Hygiéne, privacy, IT en elektriciteitsaansluitingen, het zijn allemaal zaken die niet makkelijk meer up to date te houden zijn. Daarnaast is door het aaneenrijgen van gebouwen de logistiek ook niet altijd heel handig meer.
Om in de toekomst te kunnen blijven functioneren is nieuwbouw noodzakelijk. Er zijn al plannen gemaakt, een Noorse architect heeft al de uitgangspunten uitgewerkt ruwe schetsen gemaakt. Als de budgetten klaar zijn voor de nieuwbouw moeten we gaan zoeken naar de benodigde fondsen. In Noorwegen hebben zich al een aantal organisaties en bedrijven aangemeld als mogelijke partners in dit project maar dat is niet genoeg. We willen graag ook een bijdrage uit Nederland leveren, en zijn dus hier ook op zoek naar bedrijven of organisaties die hun steentje willen bijdragen aan deze nieuwbouw.
Voor informatie mail naar vrienden@haydom.nl.

Donaties voor het ziekenhuis kunnen rechtstreeks naar het ziekenhuis worden overgemaakt, maar voor Nederlanders is het veel makkelijker en voordeliger om dit via de stichting Friends of Haydom Netherlands te doen. Ten eerste scheelt het bankkosten, omdat wij alle giften verzamelen en periodiek in één bedrag overmaken en dat is veel voordeliger. En natuurlijk omdat giften via onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
De bankgegevens zijn:
IBAN nummer NL89 INGB 0008 1412 77
t.n.v. Friends of Haydom NL
Alle giften voor het ziekenhuis worden voor de volle 100% doorgestort naar Haydom.

De stichting Friends of Haydom Netherlands is opgericht in 2017 door een aantal Nederlanders die nauw verbonden zijn met het ziekenhuis. Zij vormen nu ook het bestuur van de stichting.
Cees Rustenhoven, heeft in de periode 2009-2010 samen met zijn vrouw in Haydom gewerkt op de afdeling financiën. Op dit moment is Cees werkzaam als … waar hij …
Cees zijn echtgenote Ilona is arts. Zij heeft in Haydom gewerkt als … en is inmiddels anesthesiste. Ze is nu nog verbonden met het ziekenhuis middels de organisatie Global Health Surgery, die regelmatig trainings organiseren in Haydom.
Jonas Rosenstok heeft op de afdeling financiën en als fundraiser gewerkt in de periode 2014-2015. Ook hij was samen met zijn echtgenote die in Haydom heeft gewerkt als tropenarts en het begin heeft gemaakt aan wat nu de spoedeisende hulp afdeling is. Jonas zet zich o.a. in voor Tweega Medica en houdt een warm hart voor Haydom.
Koen Vliegenthart heeft ook al met zijn vrouw als vrijwilliger gewerkt in Haydom in de periode 2012-2013. Toen was hij verantwoordelijk voor de financiën van het ziekenhuis. Zijn vrouw Klaske was toen basisarts en werkte op de interne geneeskunde afdeling.
Inmiddels is Klaske specialist interne geneeskunde/infectieziekten, en werken ze samen sinds september 2022 wederom in Haydom. Koen is nu ook belast met fundraising.
Het doel van de stichting is: het financieel en/of materieel ondersteunen van Haydom Lutheran Hospital in Tanzania, en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Sinds 20 november 2017 heeft de stichting de ANBI status.

Friends of Haydom Netherlands heeft de ANBI status. Onderstaande informatie dient ter ondersteuning van de ANBI status van de stichting.Naam van de stichting: Stichting Friends of Haydom Netherlands
RSIN nummer: 858118348
Postadres: ’s-Gravenweg 400, 2905 LC Capelle aan den IJssel
Bankrekening NL89INGB0008141277 t.n.v. Stichting Friends of Haydom NL te Capelle a/d IJssel
Website: www.haydom.nl
Email adres (algemeen): vrienden@haydom.nl
Email adres (vragen ANBI): penningmeester@haydom.nl
Bestuurders:
Jonas Rosenstok (voorzitter)
Cees Rustenhoven (secretaris)
Koen Vliegenthart (penningmeester)
Beleidsplan 2023-2026:
Beleidsplan 2023-2026:
De stichting Friends of Haydom Netherlands heeft tot doel om fondsen te werven voor Haydom
Lutheran Hospital (HLH). Dit is een ziekenhuis op het platteland van Tanzania met ongeveer 425
bedden. Tot nu toe werd HLH voornamelijk gesteund door Noorse organisaties maar deze
organisaties zijn hun ondersteuning aan het verminderen. Het hierdoor onstane gat in de begroting
zal leiden tot een forse vermindering van de diensten die kunnen worden geleverd door HLH.
Aangezien het ziekenhuis in een van de armste gebieden van Tanzania is gevestigd is het volgens de
stichting erg onwenselijk dat dit gaat gebeuren. Vandaar dat middels de stichting geprobeerd wordt
om fondsen te werven om dit gat te dichten.
De fondswerving zal gedaan worden op de volgende manieren:
- via kontakten met vermogensfondsen
- via ziekenhuizen en zorgorganisaties in Nederland
- via andere stichtingen die hulp kunnen geven op specifieke gebieden binnen de gezondheidszorg
- door publieksacties
Verwacht wordt om jaarlijks zo’n 15.000 – 25.000 Euro te kunnen bijdragen aan het ziekenhuis.
Financiële verantwoording:
De stichting is opgericht in november 2017, jaarlijks wordt financiële verantwoording gedaan
middels de hier downloadbare jaarverslagen.
Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden
wel vergoed.
Jaarverslagen
- Jaarverslag 2017
- Jaarverslag 2018
- Jaarverslag 2019
- Jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2021
- Jaarverslag 2022
- Jaarverslag 2023

ANBI PAGINA HAYDOM LUTHERAN HOSPITAL
Naam en adres van de organisatie:
REGISTERED OFFICE:
Haydom Lutheran Hospital
P.O. Box 9000
Haydom, Manyara
Tanzania
*Vertegenwoordiging in Nederland: *
Stichting Friends of Haydom Netherlands,
Koen Vliegenthart
’s-Gravenweg 400
2905 LC Capelle aan den IJssel
Tel. 010-8445501 / 06-54273323
email koen@vliegenthart.org
CONTACTS IN TANZANIA
Phone: +255(0)27 2533194/5
Mobile: +255784 550041
Email: post@haydom.co.tz
Website: www.haydom.or.tz
RSIN nummer 8256.64.238Doelstelling van Haydom Lutheran Hospital:
Het verlenen van zowel poliklinische als klinische zorg in de regio Manuyara. Dit wordt gedaan vanuit het ziekenhuis gelegen in Haydom. Het verzorgingsgebied is een regio met zo’n 2 miljoen inwoners. Het ziekenhuis verleent tweede lijns zorg en heeft 450 bedden. Meer informatie hierover in het jaarverslag.
Het beleid van het ziekenhuis is het verbeteren van de dienstverlening zodat de kwaliteit van de zorg verbetert. Daarnaast is het streven om de gezondheidszorg betaalbaar te houden ook gezien de armoede die heerst in dit gebied. Ook hierover meer in het jaarverslag.
Het hoogste orgaan in de leiding van het ziekenhuis is de Board. Een overzicht van de Boardmembers is opgenomen in het jaarverslag. De Boardmembers krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten.
Door de Board wordt een directeur (Managing Medical Director, MMD) benoemd. De beloning van de directeur wordt vastgesteld door de Board, hierbij rekening houdend met de door de overheid aangegeven richtlijnen voor beloning in de gezondheidszorg in Tanzania.
Momenteel is de MMD dhr. Paschal Mdoe.
Voor een overzicht van de activiteiten alsmede het financiële jaarverslag verwijzen wij naar het jaarverslag in de bijlage.
Jaarverslagen
- Jaarverslag 2019